FSCCC 2012

I 2012 nåede vores fodbold-udstyr endelig helt frem til Family Spirit CCC.

De udsendte frivillige fra Mellemfolkelig Samvirke var meget hjælpsomme til at fordele fodbold-udstyret. Og de sørgede også for flotte billeder af modtagelsen, som de sendte hjem til os.

Fodboldtræningen i Bramsnæs tøj kunne nu begynde i Uganda.


De ekstra penge, vi fik samlet ind til Family Spirit Child Care Center, har vi sendt til børnehjemmet som tilskud til indkøb af solpaneler.

SOSU Vestsjælland har doneret 10.000 kr. til et IT-projekt på børnehjemmet. Der er blevet indkøbt 2 bærbar computere med tilbehør og et digital camera.

Børnehjemmet har strøm i "kontoret" og kan dermed benytte computerne når der ikke er strømsvigt i området. De har adgang til internettet via en USB-nøgle som kan tankes op efter behov.